Ժողովրդական վարպետի վկայականի տրման արարողություն և էթնոջազային համերգ (20.12.2016)